Blindtarmen och dess funktion

Alla människor har en blindtarm. Däremot talar det mesta för att den inte har någon viktig roll hos oss. Blindtarmen sitter på höger sida av buken där tjocktarmen förgrenar sig till tunntarmen. Om blindtarmen blir inflammerad kan detta bli livshotande.


blindtarmBlindtarmen bryter ner cellulosa

Blindtarmen är helt onödig för oss människor. Hos djur uppfyller den däremot en funktion då den bryter ner cellulosa.

Man vet inte riktigt varför blindtarmen finns kvar hos människan men man tror att den blivit kvar från evolutionen och ödlestadiet.

Andra teorier

De flesta forskare tror att blindtarmen bara är en rest från urtiden för oss människor. Men för några år sedan så visade forskare att blindtarmen kan spela roll när det gäller immunförsvarets utveckling hos foster.

Amerikanska undersökningar visar också att bakterier inuti blindtarmen aktivt kan hjälpa vårt immunförsvar. Detta genom att skydda vissa tarmbakterier från angrepp av andra bakterier.

Blindtarmsbihanget

Ofta när man i dagligt tal pratar om blindtarmen menar man egentligen blindtarmsbihanget som sitter som ett lillfinger nedanför blindtarmen, som en liten förlängning.

Det är även bihanget som kan bli inflammerat och kallas då för blindtarmsinflammation, appendicit.